Cele istnienia Muzeum Celulozy

Cele istnienia Fundacji Muzeum Celulozy [ze statutu]:

 • przygotowanie i powołanie Muzeum Celulozy działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach,
 • podtrzymywanie pamięci o włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych jako zabytku architektury i techniki oraz fabryce istotnej dla rozwoju miasta,
 • ochrona przed degradacją niewykorzystywanych obiektów dawnych Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz terenów pofabrycznych, a także rewitalizacja i nadanie obiektom funkcji społeczno-kulturalnych,
 • podtrzymywanie pamięci o pracownikach i właścicielach włocławskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz osobach związanych z fabryką,
 • ochrona przed zniszczeniem oraz przygotowanie do ekspozycji materialnych pamiątek po włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych,
 • akcentowanie roli poznania historii zakładów przemysłowych w pojmowaniu historii społecznej i kulturowej.

Powyższe cele realizowane będą przede wszystkim poprzez następujące działania:

 • dokumentacja zmian zachodzących na terenie pofabrycznym,
 • archiwizacja w formie cyfrowej materiałów wartościowych dla działalności Fundacji,
 • odszukiwanie i odtwarzanie faktów historycznych związanych z włocławskimi Zakładami Celulozowo-Papierniczymi,
 • pozyskiwanie (w tym zakup) przedmiotów związanych z włocławskimi Zakładami Celulozowo-Papierniczymi jako eksponaty do muzeum,
 • konserwacja oraz ewentualna restauracja posiadanych eksponatów,
 • opracowywanie oraz redagowanie wydawnictw książkowych lub akcydensowych na temat historii włocławskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz na tematy pochodne,
 • organizacja oraz pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych skupiających zainteresowanie na Celulozie,
 • pozyskiwanie (w tym zakup) nieruchomości dawnych Zakładów Celulozowo-Papierniczych,
 • remont obiektów o charakterze zabytkowym lub ich rekonstrukcja, z dostosowaniem ich do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych.

Wesprzyj nas

Naszą działalność możesz w każdej chwili wesprzeć darowizną w dowolnej wysokości.

Rachunek bankowy: 30 1140 2004 0000 3402 7533 1023

Tytuł przelewu: na działalność statutową

Odbiorca: Fundacja Muzeum Celulozy
ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek

Kalendarz wydarzeń

<< >> luty 2018

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 
Muzeum Celulozy - Logo

Fundacja Muzeum Celulozy

KRS: 0000507291
REGON: 341577712
NIP: 8883120361

 

 

Fundacja działa dzięki

Wyświetlacze LED oraz telebimy produkcji NTIinnovations

Do poprawnego działania strony WWW zastosowane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej pozwalające na dostęp do plików cookies oznacza akceptację naszej polityki cookies.